Prelegenci IX Kongresu PIU

Wiceprezes Zarządu

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunkach Finanse i Bankowość oraz Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne. Ukończył szereg kursów i szkoleń z zakresu zarządzania w Polsce i zagranicą. Praktykę zdobywał w renomowanych firmach. Od 2003 r. związany z branżą konsultingową - najpierw był konsultantem w Accenture, a od 2008 r. pracował w Boston Consulting Group, w której odpowiadał za sektor ubezpieczeń. Był także członkiem Światowej Praktyki Ubezpieczeniowej BCG oraz praktyki Usług Finansowych. W tym czasie zrealizował wiele projektów w Polsce i zagranicą, w obszarze usług finansowych, ze szczególnym naciskiem na ubezpieczenia. Do jego zadań należało m.in. opracowanie modelu bezpośredniej likwidacji szkód dla Polskiej Izby Ubezpieczeń czy strategii dwóch marek dla Warty. Od 1 września 2014 r. jest Wiceprezesem Zarządu TUiR WARTA S.A. i TUnŻ WARTA S.A., w którym odpowiada za strategię, biznes korporacyjny oraz obszar partnerstw strategicznych.
Dyrektor zarządzająca w Zwolnionych z Teorii - fundacji prowadzącej największą olimpiadę dla młodych w Polsce, w której wyzwaniem uczestników jest zorganizowanie własnego projektu społecznego. Odpowiada za relacje zewnętrzne fundacji, wcześniej stworzyła program mentorski Zwolnionych z Teorii i przewodziła komunikacją olimpiady. Doświadczenie zbierała w dziale strategii PKO BP, Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce i Polityce Insight. Wyróżniona przez polskiego Forbesa wśród 25 under 25.
Dyrektor Departamentu Kontroli, Bezpieczeństwa, Ryzyka i Antyfraudu (KoBRA) UNIQA TU S.A. i UNIQA TU na Życie S.A.
Członek Zarządu (CRO) UNIQA TFI S.A.

Paweł Dygas jest z wykształcenia matematykiem. Na poziomie strategicznym zarządza ryzykiem, bezpieczeństwem i antyfraudem w UNIQA w Polsce.
Karierę rozpoczął w 2008 od analizowania ryzyka w departamencie zarządzania aktywami, następnie wyznaczał wymogi kapitałowe i budował modele wewnętrzne Solvency II w Polsce i Austrii. Od 2015 roku tworzy i inspiruje do działania zespoły: ryzyka, kontroli wewnętrznej, reasekuracji, ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa i antyfraudu.
Paweł Dygas jest też wykładowcą akademickim na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, gdzie prowadzi przedmiot Zarządzanie Ryzykiem Zakładu Ubezpieczeń. Jest autorem edukacyjnej strony www - ZRZU.edu.pl – poświęconej zagadnieniom zarządzania ryzykiem.
Prezes i Dyrektor Generalny IBC

Mianowany w 2009 r. na prezesa i dyrektora generalnego Kanadyjskiego Biura Ubezpieczeń (IBC), Don ma ponad 30-letnie doświadczenie w branży ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych (P&C). Ma duże doświadczenie w sektorze publicznym i prywatnym, które zdobył na początku swojej kariery pracując dla Departamentu Środowiska Alberty i Krajowej Rady ds. Badań Naukowych (National Research Council) w Nowej Szkocji.
Po dołączeniu do IBC w 1993 roku jako wiceprezes w Kanadzie Atlantyckiej, a następnie w Ontario, Don pracował nad pozytywnym wpływem na krajobraz ubezpieczeń i polityki publicznej. Kierując inicjatywą reformy ubezpieczeń samochodowych w Ontario i Kanadzie Atlantyckiej, współpracował z różnymi rządami prowincji w celu stworzenia zrównoważonych i przystępnych systemów ubezpieczeń samochodowych, które zaspokoją potrzeby konsumentów w zakresie przystępnych składek i odpowiednich poziomów świadczeń. Don pomógł także wprowadzić system stopniowego uzyskiwania prawa jazdy w Kanadzie Atlantyckiej, współpracując z rządami i zainteresowanymi stronami.
W 2000 r. Don objął stanowisko wiceprezesa ds. rozwoju strategicznego służb śledczych, gdzie nadzorował współpracę z kanadyjskim organem celnym i innymi organami ochrony porządku publicznego w celu zmniejszenia liczby skradzionych pojazdów wysyłanych za granicę. Kierował przejściem IBC do ukierunkowanego, taniego dostawcy usług dla branży.
Jako prezes i dyrektor generalny, Don współpracuje z rządami i kluczowymi interesariuszami z całego kraju, aby zbudować silną, stabilną branżę ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych oraz silniejszą i bezpieczniejszą Kanadę. Prowadzi również ogólnokrajową rozmowę na temat potrzeby lepszego przygotowania się na trzęsienie ziemi w różnych częściach Kanady. Odegrał także rolę lidera w dialogu mającym na celu pomoc krajowi w skuteczniejszym reagowaniu na zmieniający się klimat, koncentrując się na powodziach.
Don jest również liderem zaangażowanym w międzynarodowe kwestie ubezpieczeniowe, które zwiększają efektywność branży i dostarczają informacje organom regulacyjnym. Jest członkiem-założycielem Światowej Federacji Stowarzyszeń Ubezpieczeniowych (GFIA), a niedawno został wybrany na prezesa GFIA na dwuletnią kadencję.
Don jest absolwentem Cape Breton University i laureatem nagrody Cape Breton University Alumni Award 2013. Ukończył także zarządzanie na University of Toronto, Uniwersytecie Harvarda i Uniwersytecie McGilla. Ukończył również Program Instytutu Dyrektorów Korporacyjnych w Rotman School of Management. W latach 2012-2014 pełnił funkcję Przewodniczącego Wydziału Ubezpieczeń w United Way Toronto oraz był członkiem Gabinetu Kampanii. Don był również członkiem Rady Głównej Kanadyjskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego (Oddział Ontario) w latach 2011-2012.
mgr inż. Beata Janowczyk
Szef Wydziału Oceny Ryzyka i Planowania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
Krajowy punkt kontaktowy dla ONZ ds. wdrażania Ramowego Programu Działań z Sendai na lata 2015-2030 w sprawie ograniczenia ryzyka katastrof

Ukończyła studia z zakresu inżynierii środowiska, od lat związana z bezpieczeństwem narodowym. Specjalizuje się w zarządzaniu kryzysowym, w tym ocenie ryzyka i zarządzaniu nim. Jako Szef Wydziału Oceny Ryzyka i Planowania w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, jest odpowiedzialna za przygotowanie strategicznych dokumentów z obszaru planowania cywilnego, w tym Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego.
Jest odpowiedzialna za realizację zadań Krajowego punktu kontaktowego dla ONZ ds. wdrażania Ramowego Programu Działań z Sendai na lata 2015-2030 w sprawie ograniczenia ryzyka katastrof.
Jako ekspert międzynarodowy, współpracuje m.in. z Komisją Europejską, Biurem Narodów Zjednoczonych ds. Ograniczenia Ryzyka Katastrof, Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju czy Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego.
Od lat dzieła na rzecz popularyzacji wykorzystania nowoczesnych technologii w administracji państwowej. Aktualnie pełni funkcję Koordynatora tworzenia i utrzymania systemu geoinformacyjnego RCB o nazwie: GISBN „Bezpieczeństwo narodowe”, stworzonego na potrzeby budowania świadomości sytuacyjnej i wsparcia systemu zarządzania kryzysowego w Polsce.
W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa pracuje od ponad 11 lat. Wcześniej pełniła funkcję eksperta ds. ochrony przeciwpowodziowej w Ministerstwie Środowiska, następnie w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej.
Uczestniczyła w realizacji licznych projektów, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, z zakresu bezpieczeństwa narodowego, w tym zarządzania ryzykiem oraz ochrony przeciwpowodziowej.
Dariusz Jemielniak jest profesorem zarządzania, kierownikiem Centrum Badań nad Organizacjami i Miejscami Pracy (CROW) oraz założycielem grupy New Research on Digital Societies (NeRDS) na Akademii Leona Koźmińskiego. Jest również wykładowcą stowarzyszonym z Berkman-Klein Center for Internet and Society, na Uniwersytecie Harvarda. Jako członek Rady Nadzorczej amerykańskiej Fundacji Wikimedia w praktyce zwalcza dezinformację w skali globalnej w najpopularniejszym repozytorium wiedzy świata. Jako badacz prowadzi prestiżowy grant Maestro, w ramach którego tworzy narzędzia wykrywania dezinformacji, analizuje też sieci dezinformacyjne. W ostatnich miesiącach zaangażował się także w znajdowanie rosyjskich trolli przy użyciu autorskich metod Thick Big Data.
Jan Kastory jest założycielem astorya.vc, która po zainwestowaniu w 9 insurtechów w 5 krajach stała się najbardziej aktywnym inwestorem w startupy ubezpieczeniowe na wczesnym etapie rozwoju w Europie. Jan Kastory był współzałożycielem Euler Hermes Digital Agency, jednego z najbardziej uznanych zespołów innowacji korporacyjnych w świecie B2B fintech i insurtech.
Jan był również pierwszym pracownikiem polskiego startupu Autenti zajmującego się e-dokumentami oraz członkiem-założycielem polskiej organizacji pozarządowej Zwolnieni z Teorii.
Prywatnie Jan Kastory jest żonaty i jest ojcem dwójki dzieci. Jest również zapalonym narciarzem i instruktorem windsurfingu.
Michaela Koller jest Dyrektor Generalną Insurance Europe, Europejskiej Federacji Ubezpieczeń i Reasekuracji. Obecnie jest również sekretarzem generalnym Globalnej Federacji Stowarzyszeń Ubezpieczeniowych (GFIA). Przez ponad 30 lat Michaela związana jest z Brukselą. Zanim dołączyła do Insurance Europe w lutym 2007 roku, zajmowała stanowiska kierownicze w licznych bankowych organizacjach handlowych. Michaela była członkiem różnych grup konsumenckich/branżowych oraz grup doradczych utworzonych przy Komisji Europejskiej.
Jest również członkiem obu grup interesariuszy Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA): grupy interesariuszy ds. ubezpieczeń i reasekuracji (IRSG) oraz grupy interesariuszy ds. pracowniczych programów emerytalnych (OPSG). Obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącej EIOPA IRSG. Michaela regularnie uczestniczy w wysłuchaniach publicznych organizowanych przez instytucje UE. Jest Niemką i ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie w Augsburgu.
Dominika Kozakiewicz
Prezes Zarządu Aon Polska Sp. z o. o.
Chief Executive Officer

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, University of Illinois, gdzie uzyskała tytuł Master of Business Administration oraz Advanced Management Programme w IESE Business School w Barcelonie. Ukończyła też podyplomowe studium Prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim.
Od 1991 roku związana z polskim rynkiem ubezpieczeniowym, specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem, underwritingu, reasekuracji i sprzedaży ubezpieczeń dla klientów korporacyjnych, w tym dla branży energetycznej.
Piastowała szereg kluczowych stanowisk związanych z zarządzaniem obszarem klienta korporacyjnego w polskich i międzynarodowych firmach ubezpieczeniowych (między innymi w PZU SA, Generali TU SA, Zurich TU SA, Amplico SA).
W latach 2010-2016 związana z Marsh Sp. z.o.o., gdzie pełniła funkcję Wiceprezes Zarządu, a następnie od 2015 roku stanowisko Head of European Business Support Center (EBSC).
Od 2016 roku Dominika Kozakiewicz pełni funkcję Prezesa Zarządu Aon Polska Sp. z o. o.
Partner, KPMG, Szef Zespołu Cyberbezpieczeństwa w Polsce i CEE

Kieruje zespołem ekspertów stanowiącym regionalne centrum kompetencyjne KPMG w zakresie cyberbezpieczeństwa. Posiada bogate, 20-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa w obszarze cyberbezpieczeństwa. Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz studiów równoległych na kierunku Zarządzanie i Marketing na Politechnice Warszawskiej. Lider polskiego oddziału OWASP oraz aktywny członek organizacji ISSA i ISACA. Dodatkowo pełni rolę mentora SANS Institute w zakresie bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Zdobył m.in. następujące certyfikaty: CISM, CISSP, GICSP, CISA, LPT, CEH, GWAPT, CRISC, CCSP, CCSA, GSSPJAVA, ECSA, PMP, CIA, GAWN, CCNA.
Matthias Lukiewicz łączy ludzi i innowacje techniczne. Może pochwalić się wieloletnim międzynarodowym doświadczeniem w branży ubezpieczeniowej i sektorze IT. Po 15 latach pracy w różnych firmach ubezpieczeniowych w Niemczech, w 2009 roku przeszedł do sektora IT. W 2015 roku udało mu się wspólnie z niemiecką firmą informatyczną uplasować duży projekt programistyczny nad Wisła. Od tego czasu mieszka i pracuje w Polsce. Dla polskich firm programistycznych opiekował się klientami w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Matthias pracuje w Nect GmbH jako Country Manager Poland od 2021 roku.
Prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń

Do 2007 r. był prezesem zarządu Polskiego Biura Podróży Orbis Travel. Zasiadał także w radach nadzorczych spółek Canal Plus Cyfrowy oraz PBP SA. Był członkiem rady nadzorczej spółki Robyg SA. Pełnił również kierownicze funkcje w organizacjach branżowych i stowarzyszeniowych.

Był między innymi wiceprezesem Polskiej Izby Turystyki oraz wiceprezesem zarządu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Turystyki przy PKPP „Lewiatan”. Jest członkiem rady Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce. Od 1981 do 1998 r. mieszkał za granicą (w Anglii i Francji), gdzie kierował firmami transportowymi i turystycznymi.

Jan Grzegorz Prądzyński studiował w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH). Od 1998 r. posiada licencję brokera ubezpieczeniowego.
Daria Ringwelska-Ładak posiada ponad 15-letni staż pracy w Urzędzie KNF. Jako zastępca dyrektora w Departamencie Nadzoru Ubezpieczeniowego kieruje zespołami odpowiedzialnymi za bieżący nadzór, monitorowanie ryzyka czy analizę wymogów kapitałowych wraz z oceną sytuacji wypłacalnościowej zakładów ubezpieczeń. Pani Daria dołączyła do KNF w 2006 roku i od początku jej zadania skoncentrowane były na systemie Wypłacalność II (m.in. badaniach QIS, formule standardowej SCR), testach stresu czy analizach ryzyka w działalności zakładów ubezpieczeń. W ramach swojej roli, od 2007 roku aktywnie uczestniczy w działaniach EIOPA, obecnie jest członkiem Komitetu ds. Proporcjonalności - Advisory Committee on Proportionality.
Daria Ringwelska-Ładak posiada wykształcenie ekonomiczne jako absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – ukończyła Informatykę z ekonometrią. W grudniu 2018 roku uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse nadanym przez Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Xavier Sala-i-Martin jest profesorem ekonomii na Columbia University w Nowym Jorku oraz głównym doradcą ekonomicznym w Center for Global Competitiveness and Performance na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, w Szwajcarii. Jest również pracownikiem naukowym w National Bureau of Economic Research oraz członkiem rady doradczej firmy Telefonica z Katalonii.

Przed przyjęciem posady w Columbia University, Xavier wykładał ekonomię na Uniwersytecie Yale, Uniwersytecie Harvarda oraz Uniwersytecie Pompeu Fabra (w Barcelonie) oraz był pracownikiem naukowym przebywający na stypendium badawczym w Centre for Economic Policy Research w Londynie. Po ukończeniu studiów licencjackich w Barcelonie przeniósł się na Uniwersytet Harvarda, gdzie uzyskał tytuł magistra w dziedzinie finansów międzynarodowych oraz stopień doktora w dziedzinie ekonomii.

Profesor Sala-i-Martin otrzymał liczne wyróżnienia, w tym nagrodę King of Spain Prize in Economics (przyznawaną przez Bank Hiszpanii najlepszym ekonomistom w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej), nagrodę Arrow Prize, przyznawaną przez International Health Economics Association najlepszym specjalistom w dziedzinie ekonomiki zdrowia na świecie, nagrodę Conde de Godó, przyznawaną najlepszym felietonom publikowanym w hiszpańskich gazetach oraz nagrody Lee Hixson i Lenfest, przyznawane odpowiednio najlepszym wykładowcom na Uniwersytecie Yale i Columbia University (wszystkie kierunki).

Profesor Sala-i-Martin poświęcił lata na nauczanie, badanie gospodarki światowej oraz doradztwo oferowane rządom i międzynarodowym instytucjom finansowym (regularnie doradza Bankowi Światowemu oraz Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu), jest więc w uprzywilejowanej pozycji i może zaoferować decydentom pragnącym prowadzić działalność na niestabilnych rynkach niezbędne informacje o tym, jak pozostawać konkurencyjnym i innowacyjnym. Jako główny doradca ekonomiczny w Center for Global Competitiveness and Performance Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) jest autorem i patronem prestiżowego Wskaźnika globalnej konkurencyjności (GCI). Wskaźnik ten, publikowany co roku przez Światowe Forum Ekonomiczne w Globalnym raporcie konkurencyjności, mierzy i ocenia konkurencyjność wszystkich krajów na świecie oraz rekomenduje decydentom odpowiednie strategie konkurencyjne. Wskaźnik globalnej konkurencyjności profesora Sala-i-Martina jest najuważniej śledzonym wskaźnikiem w zakresie gospodarki światowej i konkurencyjności na świecie.
Rządy i liderzy biznesu wykorzystują go do oceny i projektowania obecnych oraz przyszłych polityk w zakresie strategii konkurencyjnych swoich krajów oraz firm.
Dyrektor Departamentu Nadzoru Ubezpieczeniowego, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Mariusz Smętek posiada 25-letni staż pracy w nadzorze nad sektorem ubezpieczeniowym. Przechodząc przez poszczególne stopnie kariery zawodowej w PUNU, KNUiFE oraz UKNF ocenie jest Dyrektorem Departamentu Nadzoru Ubezpieczeniowego i odpowiada za bieżący nadzór na zakładami ubezpieczeń i zakładami reasekuracji. Jego główne zainteresowania obejmują systemy wczesnego ostrzegania, analizy finansowe, oceny ratingowe, bazy danych
i sprawozdawczość ubezpieczycieli, modelowanie i prognozowanie rynków finansowych.
Od momentu powstania EIOPA jest zastępcą członka Rady Organów Nadzoru EIOPA,
a w latach 2016 - 2020 był członkiem Komitetu ds. Ryzyka i Stabilności Finansowej EIOPA.
Mariusz Smętek posiada wykształcenie ekonomiczne - ukończył Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Studium Podyplomowe
z zakresu ubezpieczeń gospodarczych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Odpowiada za analizę sektora finansowego w Polityce Insight, jest też autorem serwisu PI Finance. Wcześniej był dziennikarzem „Parkietu” i „Rzeczpospolitej”. W 2015 r. został laureatem Nagrody Dziennikarskiej im. Mariana Krzaka za „umiejętne i rzetelne prezentowanie tematyki bankowości, finansów i rynków kapitałowych”. Ukończył studia magisterskie na kierunku finanse, rachunkowość i ubezpieczenia na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych w Szkole Głównej Handlowej.
prezes zarządu mBanku

Cezary Stypułkowski studiował na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. W późnych latach osiemdziesiątych, jako stypendysta Fullbrighta, studiował na Business School uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku.
Przez trzynaście lat kierował zarządem Banku Handlowego, czyniąc go w tamtym czasie liderem bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
Następnie, w 2003 r. został powołany na stanowisko prezesa zarządu Grupy PZU. Przez trzy lata skutecznie zarządzał tą organizacją wraz ze współpracownikami, czego efektem było potrojenie jej wyniku netto oraz wyceny.
W latach 2006–2010 pracował w J.P. Morgan w Londynie, gdzie od 2007 r. był dyrektorem zarządzającym J.P. Morgan Investment Bank na Europę Środkową i Wschodnią.
Od października 2010 r. zarządza mBankiem.
Cezary Stypułkowski od 2012 r. jest współprzewodniczącym Emerging Markets Advisory Council przy IIF w Waszyngtonie. Był także członkiem Międzynarodowej Rady Doradczej zarządu Deutsche Banku, Międzynarodowej Rady Doradczej INSEAD oraz Geneva Association.
Zastępca Przewodniczącego KNF

posiada 23-letnie doświadczenie w działalności nadzorczej. W latach 1999-2002 r. pracował w Państwowym Urzędzie Nadzoru Ubezpieczeniowego, gdzie odpowiadał m.in. za nadzór bieżący nad zakładami ubezpieczeń oraz za wykonywanie zadań kontrolnych w zakresie wyceny rezerw. Od 2002 roku zatrudniony w Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, a od 2006 r. w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie piastował stanowiska kierownicze w obszarze nadzoru nad sektorem ubezpieczeń. Od 2009 roku Zastępca Dyrektora, a następnie Dyrektor Departamentu Inspekcji Ubezpieczeniowych. Odpowiadał m.in. za planowanie i realizację kontroli w zakładach ubezpieczeń, u dystrybutorów ubezpieczeń a także w Powszechnych Towarzystwach Emerytalnych. Brał m.in. udział w przygotowywaniu wytycznych i rekomendacji nadzorczych oraz w prowadzeniu procesów przedaplikacyjnych i aplikacyjnych modeli wewnętrznych zakładów ubezpieczeń. Od 2020 r. p.o. Dyrektora Zarządzającego Pionem Nadzoru Ubezpieczeniowego, gdzie nadzorował sprawy sektora ubezpieczeń dot. wypłacalności, oceny ryzyka, licencjonowania i autoryzacji oraz inspekcji. W latach 2014-2020 przedstawiciel UKNF w International Organisation of Pension Supervisors (IOPS). Od 2021 roku Członek Rady Nadzorczej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.Ukończył studia magisterskie na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obronił pracę dyplomową w zakresie zastosowań matematyki w finansach. Uczestnik licznych szkoleń, kursów i seminariów z zakresu ubezpieczeń i aktuariatu.
Dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych FinTech, Urząd Komisji Nadzoru FinansowegoW latach 2017-2019 w Ministerstwie Finansów zastępca dyrektora departamentu analiz oraz departamentu poboru podatków kierował projektami JPK_VAT (Projekt JPK_VAT został nagrodzony wyróżnieniem w 2018r. przez PMI Poland Chapter) oraz MinFinTech, który miał na celu pozyskiwanie innowacyjnych narzędzi informatycznych do poprawy skuteczności Krajowej Administracji Skarbowej realizowany w ramach GOVTECH Polska. Pełnił funkcję mentora i ambasadora GovTech Polska. Wykładowca w Krajowej Szkole Skarbowości i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
w tematach nowoczesnych rozwiązań analitycznych, pozyskiwania informacji w internecie,
e-commerce oraz oszustw podatkowych.
Od 01. października 2019r. objął stanowisko dyrektora departamentu innowacji finansowych FinTech
w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie nadzoruje wiele projektów w zakresie wspierania rozwoju innowacji finansowych w Polsce.
Business Angel, przedsiębiorca, inwestor i mentor w kilkudziesięciu startupach na wczesnym etapie rozwoju skoncentrowany na wsparciu ich wzrostu. Zwycięzca konkursu Business Angel of the Year 2020 w kategorii Nagroda Ekosystemu. Nagroda Ekosystemu to wyróżnienie przyznawane przez społeczność startupową dla najbardziej zaangażowanych aniołów biznesu, którzy służą jako mentorzy i budują cały rynek.
Manager w sektorze finansowym z doświadczeniem w pracy w consultingu. W latach 2007-2015 prezes BRE Ubezpieczenia. Ekspert oraz aktywny uczestnik rynku ubezpieczeniowego. Wspiera ekosystem startupowy w Polsce. Aktywnie uczestniczy w różnych wydarzeniach związanych z tym rynkiem. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodymi przedsiębiorcami. Jest mentorem prowadzącym w ReaktorX, pre-akceleratorze dla pierwszorazowych founderów. Zasiada również̇ w radach nadzorczych oraz komitetach doradczych. Członek Rady COBIN Angels, największej profesjonalnej społeczności Aniołów Biznesu w Polsce. Członek Kapituły Konkursu Anioł Biznesu Roku 2021.
Paweł Zylm pełnił funkcję Członka Rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz był Przewodniczącym Zespołu ds. ubezpieczeń direct w Polskiej Izbie Ubezpieczeń.
Dyrektor Zarządzający ds. Digitalizacji, Grupa PZU

Menadżer z wieloletnim doświadczeniem we wszystkich obszarach działalności IT w branży finansowej i telekomunikacyjnej. W swojej karierze przeprowadził wiele projektów i transformacji obszarów technologiczno-biznesowych zwiększając ich skuteczność i efektywność. W pracy kieruje się szacunkiem do innych, docenianiem różnorodności i stawia na budowanie zaangażowanych zespołów. Obecnie odpowiada za jedną z największych organizacji IT w Polsce. Ponadto nadzoruje Labolatorium Innowacji - jeden z najbardziej skutecznych i utytułowanych zespołów w Polsce, wdrażający innowacje oraz wytyczający nowatorskie kierunki rozwoju biznesu.
Członek rad nadzorczych Pekao Financial Services sp. z o.o. i startupu oferującego pierwszy na polskim rynku portal benefitów finansowych PZU Cash SA. Absolwent Politechniki Warszawskiej, MBA Akademii Koźmińskiego oraz uczestnik Advanced Leadership Program - Center for Leadership.
Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję